XIII Sesja Rady Gminy - 14 listopada 2011

Sesja odbyła się 14 listopada 2011 roku.

Podjęte uchwały:
 1. Uchwała nr 81 - w sprawie : stawki podatku od nieruchomości za rok 2012
   
 2. Uchwała nr 82 - w sprawie : zwolnienia z podatku od nieruchomosci za rok 2012
   
 3. Uchwała nr 83 - w sprawie : stawki podatku od środków transportowych za rok 2012

  1. Załącznik nr 1
    
  2. Załącznik nr 2
    
  3. Załącznik nr 3
    
 4. Uchwała nr 84 - w sprawie : zwolnienia z podatku od środków transportowych
   
 5. Uchwała nr 85 - w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta będące podstawą do obliczenia podatku rolnego w 2012 roku
   
 6. Uchwała nr 86 - w sprawie : poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w  2012 roku
   
 7.  

Poprawiony (środa, 30 stycznia 2013 12:40)