XVI Sesja Rady Gminy - 17 lutego 2012

Sesja odbyła się 17 lutego 2012 roku.

Podjęte uchwały:
  1. Uchwała nr 100 - w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2013 r.
     

  2. Uchwała nr 104 - w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jeżowe z dnia 14 grudnia 2010 r. Nr II/6/10 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy, ustalenia przedmiotu ich działalności oraz ustalenia składu osobowego.
     

  3. Uchwała nr 105 - w sprawie:  dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok. 

Poprawiony (środa, 30 stycznia 2013 12:41)