XVII Sesja Rady Gminy - 29 marca 2012

Sesja odbyła się 29 marca 2012 roku.

Podjęte uchwały:
 1. Uchwała nr 107 - w sprawie nabycia nieruchomości połozonej we wsi Jeżowe
   
 2. Uchwała nr 108 - w sprawie nabycia nieruchomości połozonej we wsi Groble
   
 3. Uchwała nr 109 - w sprawie przyjęcia programu nad zwierzętami bezdomnymi
   
 4. Uchwała nr 110 - w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
   
 5. Uchwała nr 111 - w sprawie dopłaty dla odbiorców usług kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartych umów z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Jeżowem.  
   
 6. Uchwała nr 112 - w sprawie zasad użwyania herbu Gminy Jeżowe
   
 7. Uchwała nr 113 - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
   
 8. Uchwała nr 114 - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 

Poprawiony (środa, 30 stycznia 2013 12:41)