XIX Sesja Rady Gminy - 20 czerwca 2012

Sesja odbyła się 20 czerwca 2012 roku.

Podjęte uchwały:

 1. Uchwała nr 125- w sprawie zatweirdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2011
   
 2. Uchwała nr 126- w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jeżowe z tytułu wykonania budżetu za rok 2011
   
 3. Uchwała nr 127- w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012
   
 4. Uchwała nr 128- w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2020
   
 5. Uchwała nr 129 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
    
 6. Uchwała nr 130- w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
   
 7. Uchwała nr 131 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
   
 8. Uchwała nr 132 - w sprawie zbycia mienia komunalnego we wsi Cholewiana Góra

Poprawiony (środa, 30 stycznia 2013 12:41)