XXIV Sesja Rady Gminy - 28 listopada 2012

Sesja odbyła się 28 listopada 2012 roku.

Podjęte uchwały:

    Uchwała nr 149 - w sprawie podziału gminy Jeżowe na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
    
    Uchwała nr 150 - w sprawie w sprawie „Programu współpracy Gminy Jeżowe z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na lata 2013-2015”
    
    Uchwała nr 152 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
    
    Uchwała nr 153 - w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2013 rok

    Uchwała nr 154 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok

    Uchwała nr 155 - w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych w 2013 roku

    Uchwała nr 156 - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Jeżowe w 2013 roku
   
    Uchwała nr 157 - w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określania inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2013 roku

    Uchwała nr 158 - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok

    Uchwała nr 159 - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jeowe na lata 2012-2020

Poprawiony (środa, 30 stycznia 2013 12:42)