XXVI Sesja Rady Gminy - 25 stycznia 2013

Sesja odbyła się  25 stycznia 2013 roku.

Podjęte uchwały:
 
Uchwała nr 172 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w ciągu drogi Nr 861 Bojanów - Kopki.
    
Uchwała nr 173 - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego.
   
Uchwała nr 174 - w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jeżowe.
    
Uchwała nr 176 - w sprawie nabycia nieruchomości we wsi Groble.

Uchwała nr 177 - w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Jeżowe na 2013 rok.

Poprawiony (wtorek, 09 kwietnia 2013 09:36)