XXIX Sesja Rady Gminy - 19 kwietnia 2013

Sesja odbyła się  19 kwietnia 2013 roku.

Podjęte uchwały:


Uchwała nr 196
- w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
    
Uchwała nr 197 - w sprawie: zmieniajaca uchwałę Nr II/6/10 Rady Gminy Jeżowe z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy, ustalenia przedmiotu ich działalności oraz ustalenia składu osobowego.
   
Uchwała nr 198 - w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizacje w latach 2013-2015 projektu systemowego pod nazwą "Czas na aktywność w gminie Jeżowe" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 - Rozwój i upowrzechnianie aktywnej integracji przez ośrodki opieki społecznej .
    
Uchwała nr 199 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

Uchwała nr 200 - w sprawie zaciagniecia pożyczki krótkoterminowej.

Uchwała nr 201 - w sprawie zaciągniecia pożyczki krótkoterminowej.

Uchwała nr 202
- w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok.


Poprawiony (czwartek, 09 maja 2013 09:46)