XXX Sesja Rady Gminy - 5 czerwca 2013

Sesja odbyła się  5 czerca 2013 roku.

Podjęte uchwały:

Uchwała nr 203 - w sprawie nabycia nieruchomości położonej we wsi Groble.
    
Uchwała nr 204 - w sprawie przystąpienia do projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
   
Uchwała nr 205 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.
    
Uchwała nr 206 - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2025.
 

Poprawiony (środa, 14 sierpnia 2013 10:01)