XXXI Sesja Rady Gminy - 19 czerwca 2013

Sesja odbyła się  19 czerca 2013 roku.

Podjęte uchwały:

Uchwała nr 207 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok.
    
Uchwała nr 208 - w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jeżowe z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.
   
Uchwała nr 209 - w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Jata na lata 2013-2020.
    
Uchwała nr 210 - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Poprawiony (środa, 14 sierpnia 2013 10:55)