XXXIV Sesja Rady Gminy - 23 października 2013

Sesja odbyła się 23 października 2013 roku.

 

Podjęte uchwały:

Uchwała nr 219 - w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w Zespole Szkół w Starym Narcie

Uchwała nr 220- w sprawie włączenia Publicznego Przedszkola w Zalesiu do Zespołu Szkół w Jacie
 
Uchwała nr 221 - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jata
 
Uchwała nr 222 - w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jeżowe Centrum
 
Uchwała nr 224 - w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn."Edukacja przedszkolna szansa na dobry start w życie"
 
Uchwała nr 226 - w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/172/13 z dnia 25 stycznia 2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego

 

Poprawiony (wtorek, 24 grudnia 2013 09:58)