XXXV Sesja Rady Gminy - 21 listopada 2013

Sesja odbyła się 21 listopada 2013 roku.

 

Podjęte uchwały:

 

  • Uchwała nr 227 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
  • Uchwała nr 228 - w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2014 rok
  • Uchwała nr 229 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
  • Uchwała nr 230 - w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych w 2014 roku
  • Uchwała nr 231 - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Jeżowe w 2014 roku
  • Uchwała nr 232 - w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określania inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2014 roku
  • Uchwała nr 235 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągnietych zobowiązań

Poprawiony (czwartek, 09 stycznia 2014 13:22)