Stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2013

    Uchwała nr 152 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
    
    Uchwała nr 153 - w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2013 rok

    Uchwała nr 154 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok

    Uchwała nr 155 - w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych w 2013 roku

    Uchwała nr 156 - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Jeżowe w 2013 roku
   
    Uchwała nr 157 - w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określania inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2013 roku