Stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2014

  • Uchwała nr 227 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
  • Uchwała nr 228 - w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2014 rok
  • Uchwała nr 229 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
  • Uchwała nr 230 - w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych w 2014 roku
  • Uchwała nr 231 - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Jeżowe w 2014 roku
  • Uchwała nr 232 - w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określania inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2014 roku