Start Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 
altRegulamin organizacyjny określa szczegółowo organizację i zasady kierowania  pracą, zakresy działania wewnętrznych komórek organizacyjnych oraz tryb pracy.


  1. REGULAMIN ORGANIZACYJNY 

Poprawiony (wtorek, 12 czerwca 2012 12:21)

 
Powiaty