Start Rolnictwo

Rolnictwo

Informacje ogólne

 
Gmina Jeżowe jest gminą rolniczą, a praca na roli jest źródłem utrzymania większości mieszkańców. Jednakże z prowadzenia gospodarstw rolnych utrzymuje się coraz mniejsza liczba rodzin rolniczych. Podobnie jak w większości kraju produkcja rolna w gminie oparta jest na rozdrobnionym, niewyspecjalizowanym sektorze prywatnym.

Poprawiony (wtorek, 17 kwietnia 2012 12:58)

Więcej…

 
Powiaty