Start Sprzedaż Mienia Gminnego Wójt Gminy Jeżowe ogłasza przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Jeżowe ogłasza przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Jeżowe ogłasza przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości:

I. Pod zabudowę mieszkaniową i produkcyjno- usługową:

1. Położonych we wsi Groble oznaczonych numerami ewidencyjnymi:

- 1283/16 o pow. 0,1638 ha, cena wywoławcza 16 100 zł + VAT, wadium 3 220 zł, postąpienie 160 zł
- 1283/17 o pow. 0,1470 ha, cena wywoławcza 15 200 zł + VAT, wadium 3 040 zł, postąpienie 150 zł
- 1283/18 o pow. 0,1653 ha, cena wywoławcza 17 100 zł + VAT, wadium 3 420 zł, postąpienie 150 zł

 

  1. Ogłoszenie
 
Powiaty