Informacje ogólne

 
Korzystne warunki klimatyczne i urozmaicona rzeźba terenu gminy Jeżowe wpływają na rozwój turystyki pieszej i rowerowej. Zwarte kompleksy leśne sprzyjają powstawaniu tras biegowych, ścieżek rowerowych oraz tzw. ścieżek zdrowia.
 
Pobliskie zbiorniki wodne, w Wilczej Woli (gmina Raniżów) oraz w Jeżowem-Kowalach, których głównym celem jest ochrona mieszkańców przyleglych miejscowości przed ewentualną powodzią, stały się również miejscem letniego wypoczynku mieszkańców z terenu całej gminy. Agroturystyka w gminie Jeżowe jest słabo rozwinięta, pomimo, że istnieją idealne warunki dla jej rozwoju, m. in. dużo wolnej przestrzeni, urozmaicony krajobraz, bogata fauna i flora oraz czyste powietrze. We wsi gminnej Jeżowe w ramach działalności gospodarczej prowadzone są usługi hotelarskie na niewielką skalę. Przy drodze Rzeszów – Lublin usytuowana jest stacja benzynowa „Ralpol” z hotelem i restauracją.

W obrębie gminy Jeżowe znajduje się kilka obiektów o wysokich walorach turystycznych:

 • Park Podworski w Nowym Narcie - z charakterystycznym starodrzewem, 
 • Leśniczówka w Groblach - modrzewiowa osada leśna w otoczeniu wielogatunkowego starodrzewia,
 • Cmentarzysko kurhanowe w Jeżowem,
 • Obozowisko mezolityczne w Sójkowej,
 • Osada neolityczna w Sójkowej.

 Gmina dysponuje stale rozwijającą się bazą sportową. Zainteresowanie mieszkańców koncentruje się głównie na piłce nożnej. Na terenie gminy działają dwa kluby sportowe: LZS „Sparta Jeżowe” oraz LZS „Czarni Sójkowa”. W szkołach podstawowych funkcjonują UKS-y, cieszące się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży.
 

W okresie zimowym jest organizowany turniej tenisa stołowego  o Puchar Wójta Gminy.
 

Obiekty sportowe w gminie:
 

Jeżowe: 

 • stadion LZS „Sparta”,
 • boisko sportowe,
 • przy szkole w Jeżowem Centrum - sala gimnastyczna i boisko przyszkolne,
 • przy Zespole Szkół - mała aula i w budowie sala gimnastyczna,
 • Szkoła Podstawowa w Podgórzu – boisko przyszkolne, sala gimnastyczna,

Cholewiana Góra:

 • boisko wiejskie, 
 • sala gimnastyczna przy szkole podstawowej, 

Stary Nart:

 • boisko przyszkolne,
 • sala gimnastyczna przy szkole podstawowej, 

Nowy Nart:

 • boisko wiejskie nieurządzone,

Jata:

 • boisko przyszkolne,
 • sala gimnastyczna przy szkole podstawowej, 

Zalesie:

 • boisko przyszkolne,

Groble:

 • boisko sportowe,
 • boisko wiejskie,
 • sala gimnastyczna przy szkole podstawowej.

Oryginalne rękodzieło jakim jest wikliniarstwo nadaje gminie i całemu jej otoczeniu dodatkowych walorów mogących stanowić atrakcję dla przybysza z zewnątrz.
 

 Z całym naciskiem podkreślić należy, że nie zniszczony naturalny krajobraz, duże możliwości utrzymania i rozwoju gospodarki leśnej, poprawa stanu środowiska może być czynnikiem rozwoju gminy Jeżowe.

Poprawiony (czwartek, 17 listopada 2011 14:16)