Start Władze Komisje Rady Gminy

Komisje Rady Gminy

 
Komisja Rewizyjna:
 

- Przewodniczący Komisji -    Sibiga Krzysztof
- Zastępca Przewodnicząceg Komisji -  Trela Adam
- Członkowie -     Chamot Piotr, Małysa Henryk

Komisja   Budżetu , Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy:

- Przewodniczący Komisji -    Wyka Zbigniew
- Zastępca Przewodnicząceg Komisji -  Bajek Mirosław
- Członkowie -     Ciak Eugeniusz, Łyko Roman, Bieleń Grzegorz

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska i Informatyzacji Gminy:

- Przewodniczący Komisji -    Łyko Roman
- Zastępca Przewodnicząceg Komisji -  Koc Marian
- Członkowie -     Sibiga Krzysztof, Drelich Józef, Kołodziej Andrzej
 
Komisja Oświaty Zdrowia, Kultury i Sportu:

- Przewodniczący Komisji -    Bieleń Grzegorz
- Zastępca Przewodnicząceg Komisji -  Trela Adam
- Członkowie -     Kołodziej Andrzej, Stępak Marek, Wyka Zbigniew

Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej:

- Przewodniczący Komisji -    Trela Adam
- Zastępca Przewodnicząceg Komisji -  Małysa Henryk
- Członkowie -     Bajek Mirosław, Głuszak Józef, Bieleń Grzegorz
 
 


 
Wszystkie komisje w zakresie swojego działania są upoważnione do występowania z inicjatywą uchwałodawczą, a w zakresie swojego działania podlegają wyłącznie Radzie Gminy.

 
 
Powiaty