Wybory uzupełniające do Rady Gminy Jeżowe w dniu 7.07.2013r.

 

Wyniki wyborów uzupełniających

do Rady Gminy Jeżowe w okręgu wyborczym nr 1

Protokół Obwodowej Komisji Wyborczej
Protokół Gminnej Komisji Wyborczej
Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 1

 

1. Ogłoszenie Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu zgłoszenia kandydatów do TKW
2. Zarządzenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie wyborów uzupełniających
3. Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających
4. Informacja GKW skład Gminnej Komisji Wyborczej
5. Informacja Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu zgłoszenia komitetów do TKW
6. Uchwała Rady Gminy Jeżowe wygaśnięcie mandatu radnego
7. Obwieszczenie GKW o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
8. Obwieszczenie Wójta Gminy Jeżowe o numerze i granicy obwodu głosowania
9. Uchwała GKW 2/2013 o powołaniu Okręgowej Komisji Wyborczej
10. Załącznik uchwały GKW 2/2013 skład Okręgowej Komisji Wyborczej

 

Poprawiony (poniedziałek, 08 lipca 2013 12:19)