Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014

altInformacja o udostępnieniu spisu wyborców

 

altZarządzenie Wójta Gminy Jeżowe - nr 24/2014 - w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych


altOBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 lutego 2014 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych.

altPostanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

altKomunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie z dn. 31 marca 2014r. w sprawie powołania komisji wyborczych. 

altKOMUNIKAT Rejonowej Komisji Wyborczej nr 25 w Tarnobrzegu z dnia 9 kwietnia 2014 r.

 


altObwieszczenie Wójta Gminy Jeżowe z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o utworzonych obwodach głosowania, ich numerach i granicach, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

altInformacja Wójta Gminy Jeżowe w sprawie wyznaczenia tablic ogłoszeniowych na obszarze Gminy Mielec do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

 


altInformacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.

 

altInformacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.

 


Formularze do pobrania:

alt Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.
 

alt Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa.
 

alt Pomocniczy wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego.
 

altPomocniczy wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego.

 


Szczegółowe informacje dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego znajdują się na stronie internetowej Państwowowej Komisji Wyborczej.       

Zgodnie z Art. 37 a § 2 Kodeksu Wyborczego informacji o wyborach wyborcom niepełnosprawnym udzielają następujące osoby:

 

- p. Agata Kołodziej - UG Jeżowe, tel. (15) 8794 304, pok. 11;

Poprawiony (wtorek, 13 maja 2014 10:03)