Start Zamówienia publiczne oraz przetargi Przetarg na organizaję imprez edukacyjnych dla OPS Jeżowe

Przetarg na organizaję imprez edukacyjnych dla OPS Jeżowe

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: na wykonanie usługi polegajacej na zorganizowaniu i realizacji dwóch imprez o charakterze integracyjno -edukacyjnym na terenie gminy Jeżowe, w ramach projektu systemowego „Czas na aktywnosc w gminie Jeżowe” współfinansowanego ze srodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Ogłoszenie o zawarciu umowy 

Wyniki przetargu

 1. Ogłoszenie
   
 2. SIWZ
   
 3. Załącznik nr 1 - oferta
   
 4. Załącznik nr 2 - oświadczenie (art. 22 ust. 1 ustawy PZP)
   
 5. Załącznik nr 3 - oświadczenie (art. 24 ust. 1 ustawy PZP)
   
 6. Załącznik nr 4 - oświadczenie (art. 23 ust. 2 ustawy PZP)
   
 7. Załącznik nr 5 - Program imprez
   
 8. Załącznik nr 6 - Wzór umowy
   
 9. Wyjaśnienia

   

Poprawiony (wtorek, 15 maja 2012 14:32)

 
Powiaty