Start Zamówienia publiczne oraz przetargi Odbudowa drogi gminnej Jeżowe Podgórze

Odbudowa drogi gminnej Jeżowe Podgórze

 
 
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pn.:Odbudowa drogi gminnej Nr 102310R i 102311R Jeżowe Podgórze etap 3b od km 1+075,00 do km 1+292,00.
 
Zawiadomienie o wyborze oferty

Zbiorcze zestawienie ofert
 1. Zaproszenie
   
 2. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
   
 3. Załącznik nr 2 - oświadczenie
   
 4. Załącznik nr 3 - przedmiar robót
   
 5. Załącznik nr 4  - wzór umowy

Poprawiony (piątek, 25 maja 2012 07:07)

 
Powiaty