Start Zamówienia publiczne oraz przetargi GOPS Jeżowe - przetarg nieograniczony

GOPS Jeżowe - przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Kompleksową organizację szkoleń dla uczestników projektu: CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE JEŻOWE”.
 
Zawiadomienie o zawarciu umowy

Zawiadomienie o wyborze oferty

 1. Ogłoszenie
   
 2. SIWZ
   
 3. Wzór umowy
   
 4. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
   
 5. Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   
 6. Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków
   
 7. Załącznik nr 4 - wykaz usług
   
 8. Załączniki w formacie DOC
   

Poprawiony (środa, 20 czerwca 2012 12:17)

 
Powiaty