Start Zamówienia publiczne oraz przetargi Remont budynku świetlicy wiejskiej w Groblach

Remont budynku świetlicy wiejskiej w Groblach

Remont budynku swietlicy wiejskiej w miejscowosci Groble. 1. Roboty budowlane 2.Technologia pomieszczenia wydawania posiłków i zmywalni. 3.Przebudowa wewnetrznej instalacji wod-kan. 4.Przebudowa wewnetrznej instalacji elektrycznej. Szczegółowy zakres robót przedstawia : Zał. nr 5 Przedmiar robót Zał. nr 6 Projekt budowlany.
 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zestawienie ofert


Zawiadomienie o wyborze oferty

  1. Ogłoszenie o przetargu  BZP

  2. SIWZ

  3. Załącznik nr 5 - przedmiar robót

  4. Załącznik nr 6 - projekt budowlany

  5. Załączniki w formacie DOC

  6. Mapy

  7. STWiOR

Poprawiony (wtorek, 18 grudnia 2012 09:01)

 
Powiaty