Start Zamówienia publiczne oraz przetargi Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół w Jeżowem Centrum

Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół w Jeżowem Centrum

 

Jeżowe: Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół w Jeżowem Centrum
Numer ogłoszenia: 82433 - 2013; data zamieszczenia: 20.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o wyborze oferty

 1. Ogłoszenie BZP
 2. SIWZ
 3. Załącznik 5.1 - przedmiar robót, zmiana sposobu użytkowania
 4. Załącznik 5.2 - przedmiar robót C.O.
 5. Załącznik 5.3 - przedmiar robót wod. kan.
 6. Załącznik 5.4 - przedmiar robót instalacja elektryczna
 7. Załącznik 6.1.1 - projekt budowlany zmiana sposobu użytkowania
 8. Załącznik 6.1.2 - projekt budowlany C.O.
 9. Załącznik 6.1.3 - projekt budowlany wod. kan.
 10. Załącznik 6.1.4 - projekt budowlany instalacja elektryczna
 11. Załącznik 6.2.1 - specyfikacja techniczna zmiana sposobu użytkowania
 12. Załącznik 6.2.2 - specyfikacja techniczna wod-kan, C.O.
 13. Załącznik 6.2.3 - specyfikacja techniczna instalacja elektryczna
 Odsłon: 1989

Poprawiony (poniedziałek, 08 lipca 2013 11:18)

 
Powiaty