Start Zamówienia publiczne oraz przetargi Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jeżowe

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jeżowe

 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Jeżowe.

Zawiadomienie o wyborze oferty oraz zestawienie ofert

  1. Ogłoszenie BZP
  2. SIWZ

Poprawiony (piątek, 21 czerwca 2013 12:45)

 
Powiaty