Start Zamówienia publiczne oraz przetargi Odbudowa drogi gminnej nr 102321R w miejscowości Jata

Odbudowa drogi gminnej nr 102321R w miejscowości Jata

Odbudowa drogi gminnej nr 102321R w miejscowości Jata gmina Jeżowe. Numer ogłoszenia: 398268 - 2013.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.

Zawiadomienie o wyborze oferty

  1. Ogłoszenie BZP
  2. SIWZ
  3. Zał. nr 5.1 - przedmiar robót w km 0+000,00 – 1+000,00
  4. Zał. nr 5.2 - przedmiar robót w km 1+000,00 – 2+000,00
  5. Zał. nr 6.1 - materiały przetargowe w km 0+000,00- 1+000,00
  6. Zał. nr 6.2 - materiały przetargowe w km 1+000,00- 2+000,00
  7. Pytania i odpowiedzi
 
Powiaty