Start Zamówienia publiczne oraz przetargi Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotówkowego

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotówkowego

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotówkowego w wysokości 2.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

  1. Ogłoszenie BZP
  2. SIWZ
  3. WPF
  4. Uchwała Rady Gminy
  5. Sprawozdania finansowe
  6. Opinia RIO

Poprawiony (czwartek, 05 grudnia 2013 15:05)

 
Powiaty