Start Zamówienia publiczne oraz przetargi Przebudowa ciągu dróg gminnych Wygon Podgórski - Jeżowe Zaborczyny od km 1+300,00 do km 2+620,15 w miejscowości Jeżowe

Przebudowa ciągu dróg gminnych Wygon Podgórski - Jeżowe Zaborczyny od km 1+300,00 do km 2+620,15 w miejscowości Jeżowe

Przebudowa ciągu dróg gminnych Wygon Podgórski - Jeżowe Zaborczyny od km 1+300,00 do km 2+620,15 w miejscowości Jeżowe.

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

SPROSOTOWANIE: Prosimy nie wypełniać i nie dołączać do oferty przetargowej Zał. Nr 2 str. 20 (zakres rzeczowo - finansowy).

 1. Ogłoszenie
   
 2. SIWZ
   
 3. Przedmiary robót
   
 4. Specyfikacja techniczna
   
 5. Załączniki w dormacie DOC

 Odsłon: 2940

Poprawiony (poniedziałek, 05 maja 2014 14:29)

 
Powiaty