Start Zamówienia Publiczne Projekt pn."Zagospodarowanie terenu Gór Kościelnych poprzez budowę trasy narciarskiej oraz obiektów małej architektury turystycznej"

Projekt pn."Zagospodarowanie terenu Gór Kościelnych poprzez budowę trasy narciarskiej oraz obiektów małej architektury turystycznej"

Projekt pn."Zagospodarowanie terenu Gór Kościelnych poprzez budowę trasy narciarskiej oraz obiektów małej architektury turystycznej".

Zawiadomienie o wyborze oferty

  1. Zał. 4.1 - Przedmiar trasa narciarska
  2. Zał. 5.1 - Przedmiar elektryka - oświetlenie
  3. Specyfikacja
  4. Projekt wykonawczy
  5. Plan oświetlenia
 
Powiaty