Start Zamówienia publiczne oraz przetargi Dzierżawy

Dzierżawy

OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonych na terenie gminy Jeżowe - GK.6845.12.2014

OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonych na terenie gminy Jeżowe.

Działając na podstawie art. 37 ust. 4, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U.z 2010 r. Nr 102, poz.651 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Jeżowe z dnia 09 maja 2014 r. nr XLI/270/14.

Przeznacza się do dzierżawy w trybie przetargu ograniczonego na okres 10 lat dla rolników indywidualnych, zamierzających powiększać swoje gospodarstwa rolne, mających zamieszkanie w gminie Jeżowe działkę położoną w miejscowości Jeżowe o numerze ewidencyjnym:


- 7000/8 o pow. 0,94 ha

Więcej…

 

WÓJT GMINY JEŻOWE OGŁASZA publiczny nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na wynajem lokali użytkowych stanowiących własność gminy Jeżowe - GK.7150.2.2014

WÓJT GMINY JEŻOWE OGŁASZA

publiczny nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na wynajem  lokali użytkowych stanowiących własność gminy Jeżowe położonych w:

1. Jeżowe Zabłonie - plac targowy

2. Jeżowe Podgórze – budynek Publicznej Szkoły Podstawowej Jeżowe Podgórze

Poprawiony (wtorek, 08 lipca 2014 13:41)

Więcej…

 

Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonych na terenie gminy Jeżowe

OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonych na terenie gminy Jeżowe. Działając na podstawie art. 12 pkt.8 lit a, art. 18 ust.2 pkt.9 lit a i pkt 19 lit. a oraz art. 37 ust.4, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U.z 2010 r. Nr 102, poz.651 ze zm.) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz.2108 z 2004 r.). Przeznacza się do dzierżawy w trybie przetargu ograniczonego na okres do trzech lat dla rolników indywidualnych, zamierzających powiększać swoje gospodarstwa rolne, mających zamieszkanie w gminie Jeżowe.

Więcej…

 

Ogłoszenie - publiczny nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na wynajem lokali użytkowych - GK.7150.1.2014

Wójt Gminy Jeżowe oglasza publiczny nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na wynajem  lokali użytkowych stanowiących własność gminy Jeżowe położonych w:
1. Jeżowe Zabłonie - plac targowy
2. Jeżowe Podgórze – budynek Publicznej Szkoły Podstawowej Jeżowe Podgórze
3.Nowy Nart-budynek po szkole podstawowej w Nowym Narcie

Więcej…

 

Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Jeżowe działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2010 r. poz. 651 ze zmian./ podaje do publicznej wiadomości wykaz działek gminnych przeznaczonych:
1. Do dzierżawy w formie przetargowej na okres do trzech lat dla rolników indywidualnych, zamierzających powiększać swoje gospodarstwa rolne, mających zamieszkanie w Gminie Jeżowe;

Więcej…

 
Więcej artykułów…
Powiaty