Start Zamówienia publiczne oraz przetargi Dzierżawy Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonych na terenie gminy Jeżowe

Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonych na terenie gminy Jeżowe

OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonych na terenie gminy Jeżowe. Działając na podstawie art. 12 pkt.8 lit a, art. 18 ust.2 pkt.9 lit a i pkt 19 lit. a oraz art. 37 ust.4, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U.z 2010 r. Nr 102, poz.651 ze zm.) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz.2108 z 2004 r.). Przeznacza się do dzierżawy w trybie przetargu ograniczonego na okres do trzech lat dla rolników indywidualnych, zamierzających powiększać swoje gospodarstwa rolne, mających zamieszkanie w gminie Jeżowe.

 

  1. Ogłoszenie
 
Powiaty