Start Zamówienia publiczne oraz przetargi Dzierżawy Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy

Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Jeżowe działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2010 r. poz. 651 ze zmian./ podaje do publicznej wiadomości wykaz działek gminnych przeznaczonych:
1. Do dzierżawy w formie przetargowej na okres do trzech lat dla rolników indywidualnych, zamierzających powiększać swoje gospodarstwa rolne, mających zamieszkanie w Gminie Jeżowe;

  1. Wykaz działek
 
Powiaty