Start Zamówienia publiczne oraz przetargi Sprzedaż Mienia Gminnego Ogłoszenie - wykaz działek gminnych przeznaczonych do sprzedaży w 2014 roku w trybie przetargowym

Ogłoszenie - wykaz działek gminnych przeznaczonych do sprzedaży w 2014 roku w trybie przetargowym

Wójt Gminy Jeżowe działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.  Nr 102 poz. 651 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz działek gminnych przeznaczonych do sprzedaży w 2014 roku w trybie przetargowym.

 

  1. Ogłoszenie
 
Powiaty