Start Zamówienia publiczne oraz przetargi Sprzedaż Mienia Gminnego Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Jeżowe działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2010 r. poz. 651 ze zmian./ podaje do publicznej wiadomości wykaz działek gminnych przeznaczonych do sprzedaży.

  1. Ogłoszenie
 
Powiaty