Start Zamówienia publiczne oraz przetargi Zamówienia Publiczne

Zamówienia publiczne

Projekt pn."Zagospodarowanie terenu Gór Kościelnych poprzez budowę trasy narciarskiej oraz obiektów małej architektury turystycznej"

Projekt pn."Zagospodarowanie terenu Gór Kościelnych poprzez budowę trasy narciarskiej oraz obiektów małej architektury turystycznej".

Więcej…

 

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jeżowe

Jeżowe: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jeżowe. Numer ogłoszenia: 194944-2014; data zamieszczenia: 09.06.2014 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Poprawiony (czwartek, 03 lipca 2014 09:51)

Więcej…

 

Przebudowa ciągu dróg gminnych w miejscowości Jeżowe - Wygon Podgórski - Jeżowe Zaborczyny od km 4+063,38 do km 4+630,69 - Jeżowe Zaborczyny II odcinek A od km 0+000,00 do km 0+200,00

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa ciągu dróg gminnych w miejscowości Jeżowe - Wygon Podgórski - Jeżowe Zaborczyny od km 4+063,38 do km 4+630,69 - Jeżowe Zaborczyny II odcinek A od km 0+000,00 do km 0+200,00.

Więcej…

 

Przebudowa ciągu dróg gminnych Wygon Podgórski - Jeżowe Zaborczyny od km 1+300,00 do km 2+620,15 w miejscowości Jeżowe

Przebudowa ciągu dróg gminnych Wygon Podgórski - Jeżowe Zaborczyny od km 1+300,00 do km 2+620,15 w miejscowości Jeżowe.

Poprawiony (poniedziałek, 05 maja 2014 14:29)

Więcej…

 

Budowa odcinka sieci sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jeżowe

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej - rurociąg tłoczny i grawitacyjny w miejscowości Jeżowe. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.

Poprawiony (czwartek, 03 lipca 2014 09:55)

Więcej…

 
Więcej artykułów…
Powiaty