Start Zamówienia publiczne oraz przetargi Zamówienia Publiczne Sprzedaż działek

Sprzedaż działek

Wójt Gminy Jeżowe działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm./ podaje do publicznej wiadomości wykaz działek gminnych przeznaczonych do sprzedaży oraz dzierżawy.
  1. Ogłoszenie

Poprawiony (piątek, 10 sierpnia 2012 14:23)

 
Powiaty