Start Zamówienia publiczne oraz przetargi Zamówienia Publiczne Modernizacja drogi rolniczej nr dz. 1539 w m. Cholewiana Góra

Modernizacja drogi rolniczej nr dz. 1539 w m. Cholewiana Góra

Jeżowe: Modernizacja drogi rolniczej nr dz. 1539 w m. Cholewiana Góra - Gmina Jeżowe Numer ogłoszenia: 189233 - 2012; data zamieszczenia: 03.09.2012

Zbiorcze zestawienie ofert


Zawiadomienie o wyborze oferty
 1. Ogłoszenie BZP
   
 2. SIWZ
   
 3. Załącznik nr 4 - przedmiar robót
   
 4. Załącznik nr 5 - część opisowa
   
 5. Załaczniki w formacie DOC 
   

Poprawiony (środa, 26 września 2012 08:04)

 
Powiaty