Start Zamówienia publiczne oraz przetargi Zamówienia Publiczne Remont dróg gminnych

Remont dróg gminnych

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadań wymienionych poniżej:

 1. Remont drogi gminnej Zalesie - Okolisko od km 0+000,00 do km 0+778,00
 2. Remont drogi gminnej nr 3970/3971 Jeżowe Podgórze od km 0+366,00 do km 0+429,00
 3. Remont drogi gminnej nr 3960 Jeżowe Podgórze od km 0+000,00 do km 0+215,50
 4. Remont drogi gminnej Jeżowe Centrum wzdłuż rzeki Jeżówka od km 0+218,00 do km 0+252,00
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o wyborze oferty


Zbiorcze zestawienie ofert


Nastąpiła zamiana godziny do której można składać oferty w dniu 21.09.2012.
Nowy termin składania ofert: 21.09.2012 do godz. 13:00.

Ogłoszenie BZP o zmianie
 1. Ogłoszenie BZP
   
 2. SIWZ
   
 3. Załącznik nr 5 - przedmiary robót
   
 4. Załącznik nr 6 - szczegółowa specyfikacja techniczna
   
 5. Załącznik nr 7 - opisy techniczne
   
 6. Załączniki w formacie DOC
   

Poprawiony (czwartek, 11 października 2012 10:08)

 
Powiaty