Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w Zespole Szkół w Jacie

Gmina Jeżowe ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: "Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w Zespole Szkół w Jacie".

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Zakres rzeczowy przetargu uległ zamianie. W punkcie 7, podpunkty 1, 2, 3 zamieszczono poprawiony przedmiar robót oraz załączniki nr 2 i 8.
 1. Ogłoszenie BZP  

 2. SIWZ  

 3. Załącznik nr 5 - przedmiar robót  

 4. Załącznik nr 6 - projekt budowlany  

 5. Załącznik nr 6a - projekt zamienny
   
 6. Załączniki w formacie DOC  , załącznik nr 3b  

 7. Pytania i odpowiedzi
   
  1. Załącznik nr 2 Zakres rzeczowo finansowy poprawiony 
    
  2. Załącznik nr 5 Przedmiar robót poprawiony
    
  3. Załącznik nr 8 Projekt umowy poprawiony
    

Poprawiony (czwartek, 11 października 2012 10:12)