Start Zamówienia publiczne oraz przetargi Zamówienia Publiczne Odbudowa drogi Jeżowe Podgórze

Odbudowa drogi Jeżowe Podgórze

 
Odbudowa drogi Jeżowe Podgórze, etap 3 od km 1 + 010,00 do km 1 + 292,00. 1. Roboty przygotowawcze. 2. Podbudowa. 3. Nawierzchnia.

Zawiadomienie o wyborze oferty
  1. Ogłoszenie BZP

  2. SIWZ

  3. Załącznik nr 5 - przedmiar robót

  4. Materiały przetargowe

  5. Dokumentacja techniczna
 
 Odsłon: 1647

Poprawiony (wtorek, 30 października 2012 15:23)

 
Powiaty