Start Zamówienia publiczne oraz przetargi Zamówienia Publiczne Droga Cholewiana Góra - Sudoły

Droga Cholewiana Góra - Sudoły

Odbudowa drogi gminnej wraz z przepustami Cholewiana Góra - Sudoły w km 0 + 000,00 + 990,00 1.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o wyborze oferty


Zbiorcze zestawienie ofert

  1. Ogłoszenie
  2. SIWZ
  3. Przedmiar robót zał. 5
  4. Projekt budowlany zał. 6.1
  5. Specyfikacja techniczna zał. 6.2

Poprawiony (wtorek, 30 kwietnia 2013 14:16)

 
Powiaty