Start Zamówienia publiczne oraz przetargi Zamówienia Publiczne Budowa zadaszenia przed wejściem do budynku Urzędu Gminy Jeżowe

Budowa zadaszenia przed wejściem do budynku Urzędu Gminy Jeżowe

Budowa zadaszenia przed wejściem do budynku Urzędu Gminy Jeżowe.

Zawiadomienie o wyborze oferty

  1. Ogłoszenie BZP
  2. SIWZ
  3. Zał. nr 5 - przedmiar robót
  4. Zał. nr 6.1 - projekt budowlany
  5. Zał. nr 6.2 - specyfikacja techniczna
 Odsłon: 1870

Poprawiony (wtorek, 25 czerwca 2013 13:07)

 
Powiaty