Start Zamówienia publiczne oraz przetargi Zamówienia Publiczne Organizacja imprez - OPS Jeżowe

Organizacja imprez - OPS Jeżowe

 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegajacej na zorganizowaniu i realizacji dwóch imprez o charakterze integracyjno - edukacyjnym na terenie gminy Jeżowe, w ramach projektu systemowego „Czas na aktywnosc w gminie Jeowe” współfinansowanego ze srodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1, Działanie 7.1, Priorytet VII POKL 2007-2013.


  1. Zaproszenie
  2. Formularz ofertowy

Poprawiony (piątek, 26 kwietnia 2013 07:29)

 
Powiaty