Start Zamówienia publiczne oraz przetargi Zamówienia Publiczne Modernizacja drogi rolniczej w miejscowości Jeżowe

Modernizacja drogi rolniczej w miejscowości Jeżowe

Modernizacja drogi rolniczej w miejscowości Jeżowe. Numer ogłoszenia: 141507 - 2013; data zamieszczenia: 12.07.2013, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.

  1. Ogłoszenie
  2. SIWZ
  3. Załącznik 5.1 - przedmiar robót zakres I
  4. Załącznik 5.2 - przedmiar robót zakres II
  5. Załącznik 6.1 - projekt
  6. Załącznik 6.2 - szczegółowa specyfikacja techniczna

Poprawiony (piątek, 12 lipca 2013 09:28)

 
Powiaty