Start Zamówienia publiczne oraz przetargi Zamówienia Publiczne Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotówkowego

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotówkowego

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotówkowego w wysokości 2.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

 

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

  1. Ogłoszenie BZP
  2. SIWZ
  3. WPF
  4. Uchwała Rady Gminy
  5. Sprawozdania finansowe
  6. Opinia RIO
 
Powiaty