Start Zamówienia publiczne oraz przetargi Zamówienia Publiczne Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jeżowe

Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jeżowe

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jeżowe. a w szczególności: 1. Dobudowa oświetlenia ulicznego na istniejącej linii energetycznej NN w miejscowości Jeżowe - Kameralne przy drodze wojewódzkiej. 2. Dobudowa oświetlenia ulicznego na istniejącej linii energetycznej NN w miejscowości Jeżowe - Walisko przy drodze gminnej. 3. Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jeżowe - Podgórze przy drodze gminnej i wojewódzkiej: I etap: Oświetlenie uliczne Jeżowe - Podgórze - Park przy drodze wojewódzkiej III etap: Linia energetyczna nN napowietrzna Jeżowe - podgórze słup nr 23/7/XXI Szczegółowy zakres robót przedstawia: Zał. nr 5 Przedmiar robót Zał. nr 6.1 Projekt budowlany.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

  1. Ogłoszenie
  2. SIWZ
  3. Podgórze:
  4. Walisko:
  5. Kameralne:
  6. Załączniki w formacie DOC
 
Powiaty