Start Zamówienia publiczne oraz przetargi Zamówienia Publiczne Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z remontem drogi dojazdowej w miejscowości Jeżowe

Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z remontem drogi dojazdowej w miejscowości Jeżowe

Jeżowe: Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z remontem drogi dojazdowej w miejscowości Jeżowe
Numer ogłoszenia: 254599 - 2013; data zamieszczenia: 27.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

  1. Ogłoszenie BZP
  2. SIWZ
  3. Zał. nr 5.1 - Przedmiar robót dla zakresu I
  4. Zał. nr 5.2 - Projekt budowlany dla zakresu I
  5. Zał. nr 6.1 - Przedmiar robót dla zakresu II
  6. Zał. nr 6.2 - Projekt budowlany dla zakresu II
  7. Zał. nr 6.3 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna dla zakresu II
  8. Załączniki w formacie DOC
  9. Pytania i odpowiedzi 1
  10. Pytania i odpowiedzi 2
 
Powiaty