Start Zamówienia publiczne oraz przetargi Zamówienia Publiczne Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jeżowem Kameralnem

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jeżowem Kameralnem

eżowe: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jeżowem Kameralnem. Roboty budowlane, instalacyjne i wykończeniowe etapu I.
Numer ogłoszenia: 501260 - 2013; data zamieszczenia: 04.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.

  1. Ogłoszenie BZP
  2. SIWZ
  3. Załącznik nr 5 - przedmiar robót
  4. Załącznik nr 6 - projekt budowlany
  5. Pytania i odpowiedzi
  6. Załączniki w formacie DOC

 

Poprawiony (środa, 18 grudnia 2013 13:26)

 
Powiaty