Start Zamówienia publiczne oraz przetargi Zamówienia Publiczne Przebudowa ciągu dróg gminnych w miejscowości Jeżowe - Wygon Podgórski - Jeżowe Zaborczyny od km 4+063,38 do km 4+630,69 - Jeżowe Zaborczyny II odcinek A od km 0+000,00 do km 0+200,00

Przebudowa ciągu dróg gminnych w miejscowości Jeżowe - Wygon Podgórski - Jeżowe Zaborczyny od km 4+063,38 do km 4+630,69 - Jeżowe Zaborczyny II odcinek A od km 0+000,00 do km 0+200,00

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa ciągu dróg gminnych w miejscowości Jeżowe - Wygon Podgórski - Jeżowe Zaborczyny od km 4+063,38 do km 4+630,69 - Jeżowe Zaborczyny II odcinek A od km 0+000,00 do km 0+200,00.

 

INFORMACJA

Informujemy wszystkich oferentów, że mogą wystąpić różnice w obmiarach pomiędzy opisem technicznym  w projekcie budowlanym a przedmiarem robót.

Należy przyjąć do wyceny obmiary które podajemy w  przedmiarze robót.

 

 1. Ogłoszenie BZP
   
 2. SIWZ
   
 3. Zał. 5.1 Przedmiar robót Wygon Podgórski - Jeżowe Zaborczyny od km 0+000,00 do km 0+200,00
   
 4. Zał. 5.2 Przedmiary robót Wygon Podgórski - Jeżowe Zaborczyny od km 4+063,38 do km 4+620,69
   
 5. Zał. 6.1 Projekt budowlany, Zał. 6.2 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
   
 6. Załączniki w formacie DOC
 
Powiaty